Утрински Весник
Македонија

Митрески утре ќе ги распише претседателските и парламентарните избори

Претседателот на Собранието Јован Митрески утре ќе ги распише и претседателските и парламентарните избори, потврдуваат за МИА од владејачките партии. Според договорот на политичките партии, седмите претседателски избори ќе се одржат на 24 април 2024 година, додека на 8 мај 2024 година ќе се одржат единаесетите парламентарни избори, којшто овој пат ќе бидат редовни. Претседателот на Собранието Митрески во текот на утрешниот ден се очекува да ги потпише решенијата за распишување на изборите и потоа тие да бидат проследени до Државната изборна комисија, која треба да усвои роковник со што почнуваат изборните дејствија. Согласно членот 8а од Изборниот законик, од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател и пратеници во Собранието и изборот на Владата согласно со резултатите од изборите не може: да се започне изградба со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година. Исто така не може да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои не се редовни месечни исплати односно сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори. Нема да може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи. Во периодот од 20 дена пред отпочнување на изборна кампања па до завршување на изборот на претседател и пратеници во Собранието и изборот на Владата согласно со резултатите од изборите не може да се одржуваат јавни настани по повод започнување на изградба или пуштање во употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со средства на јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал, во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти. Под забрана за одржување на јавни настани не се подразбира, особено: давање на јавна изјава на носител на јавна функција или кандидат за носител на јавна функција на митинг, интервју на медиум, дебата на медиум или одговор на новинарско прашање. Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател и пратеници согласно со резултатите од изборите, Министерството за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовни плати, пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет страна во посебна база за буџетски трошоци во изборен период. Министерството за финансии две недели по распишување на изборите поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот кој се објавува на веб страната на Министерството за финансии. Во рок од десет дена од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори за претседател и пратеници во Собранието јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал, се должни до Државната комисија за спречување на корупцијата да достават податоци за бројот, видот, регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат. Податоците се доставуваат во електронска форма на образец кој на предлог на ДКСК го пропишува ДИК. ДКСК на својата веб-страница го објавува регистарот на службени моторни возила на јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал. Доколку правните лица од ставот на овој член не достават податоци за бројот, видот, регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат во предвидениот рок, ДКСК покренува прекршочна постапка во рок од 15 дена од истек на рокот за доставување на податоците. Единаесетите парламентарни избори во земјава ќе се одржат на 8 мај, додека седмите претседателски избори на 24 април. Како подготовка за одржување на парламентарните избори на 28 јануари годинава, на сто дена пред изборите беше формирана техничка Влада чиј претседател е Талат Џафери. Тој со неа ќе раководи до изборот на нова политичка влада.

Можете да прочитате

Државниот обвинител Коцевски на средба со евроамбасадорот Гир

Бојмацалиев на средба со СВР Тетово: Ја гарантираме безбедноста за секој граѓанин да може да го оствари правото на глас

Внимание: Дали е вистина дека во престапна година не се прават венчавки и свадба